Motivácia

Nanotechnológie vzhľadom na ich vysokú pridanú hodnotu sú považované za strategické technológie budúcnosti. Výskum v oblasti nových materiálov, molekulárnej elektroniky, fotoniky a biofotoniky sú tiež v súlade s prioritami EÚ a Dlhodobým zámerom štátnej vednej politiky SR do r. 2015 v oblastiach:

  • progresívne materiály a technológie,
  • znalostné technológie s podporou IKT, 
  • zdravie a kvalita života,
  • ochrana životného prostredia